Razorni potres u Zagrebu i njegovoj široj okolici, doveo je do brojnih oštećenja na objektima koji zahtijevaju njihovu sanaciju.
Međutim, potreba hitne sanacije objekata, ne znači i ne dopušta bilo kakva improvizirana postupanja i nedostatak organizacije i provedbe mjera zaštite na radu. Svjedoci smo, na žalost, smrtnih stradavanja na sanaciji objekata u gradu Zagrebu, pa je svrha ove upute ukazati na značaj i neophodnost pridržavanja svih pravila i mjera zaštite na radu.

Upute pogledajte na linku Upute