Prijava na Osposobljavanje koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19

Redovna cijena: 890,00 kn

Cijena za članove udruge(-30%): 890,00 kn

623,00 kn

  Prijava na Tečaj koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19 , s početkom 27. siječnja 2021. u 10 sati

  Tvrtka:*

  OIB:

  Osoba za kontakt:

  Telefon:

  e-mail:

  Poruka: