Kontak podaci

Berislavićeva 6, Zagreb

tel: 01/48 72 505, fax: 01/49 20 850

mob. 091/49 20 850

e-mail: upz@zg.t-com.hr

OIB:64968209970

UDRUGA ZA PROMICANJE ZAŠTITE

IBAN: HR2223600001101428669

Ime

Naslov

Vaša poruka