Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

Ukoliko se površno promotri ovaj Pravilnik mogao bi se pogrešno steći dojam da se odnosi samo na projektante i izvođače građevina namijenjenih za rad odnosno mjesta rada. Međutim prisutno je vrlo mnogo postupanja koja se očekuju od stručnjaka zaštite na radu vezano za znanja i iskustva s kojima raspolaže.

Izmjene nisu značajne ali je svakako korisno osvježiti znanje iz ovog područja bez obzira da li je to već bilo propisano u starom Pravilniku ili u ovom novom. U ovom prikazu obradit će se prije svega bitne odredbe koje se odnose na održavanje mjesta rada odnosno građevina namijenjenih za rad, zatim površine po kojima se kreću zaposleni te održavanje evakuacijskih puteva.

Više o temi…

Uz komentar Fran Marović dipl. ing.