Ovaj dokument obuhvaća mjere kojima se jamči ispravan i učinkovit odgovor na promjene na mjestu rada povezane s bolešću COVID-19.

Te mjere uključuju, kao prvo, utvrđivanje jasnih odgovornosti prihvaćanje savjeta stručnjaka gdje je to potrebno. Tu može biti riječ o savjetima vašeg pružatelja usluga sigurnosti i zdravlja na radu, ako ga imate, ili savjetima tijela nadležnih za javno zdravstvo ili rad. Ujedno biste trebali pogledati smjernice (nacionalnih) sektorskih organizacija (npr. udruge poslodavaca, gospodarske komore, sektorske službe socijalnih usluga).

Pogledajte dokument…

Pristup i mjere koje ste u radnom procesu prethodno uspostavili zbog, na primjer, dopusta, bolovanja ili rada na daljinu a radi njegova normalnog tijeka, potrebno je preispitati i uzeti u obzir trenutačnu situacija. Potrebno je razmotriti i hitne mjere, kao što su pripravnost na reagiranje na moguću zarazu bolešću COVID-19 među osobljem ili mogućnost komunikacije s osobljem kada su poslovni prostori zatvoreni.
Ne zaboravite uzeti u obzir učinke na mentalno zdravlje i društvene posljedice zbog cjelokupne situacije te moguće posljedice na vaše poduzeće.