ČLANSTVO U UDRUZI

 Članom Udruge može postati svaka domaća ili strana fizička i/ili pravna osoba  koja je zainteresirana za rad u Udruzi, za rad  i aktivnosti Udruge,  koja daje svoj doprinos u ostvarivanju ciljeva Udruge, te prihvaća odredbe Statuta.

Udruga ima tri vrste članstva za fizičke i pravne osobe: počasni član, redovni član, podupirući član.

  • Redovni članovi mogu postati one fizičke osobe, koje izraze želju da postanu redovnim članom i prihvate Statut Udruge, te se obvežu sudjelovati u aktivnom radu Udruge i njenim projektima.Redovni članovi mogu birati i biti birani u Tijela udruge.Redovnim članom smatra se ona fizička osoba koja je uzastopno, najmanje tri (3) mjeseca, aktivno angažirana na promicanju ciljeva i obavljanju djelatnosti Udruge. Redoviti članovi Udruge ne plaćaju članarinu.
  • Podupirući članovi  su oni koji podržavaju ciljeve Udruge, ali ne sudjeluju aktivno u radu Udruge. Podupirući članovi mogu postati one  fizičke osobe, ili pravne osobe, koje izraze želju da postanu pridruženim članom i prihvate Statut Udruge. Podupirući članovi u                aktivnostima udruge ne sudjeluju aktivno, nego samo povremeno i imaju sva prava redovnih članova utvrđenih Statutom, osim prava da biraju i budu birani.Podupirući članovi plaćaju članarinu.
  • Počasni članovi su oni  koji su značajno pridonijeli radu Udruge. Odluku o primanju u počasno članstvo Udruge donosi Predsjednik Udruge i Predsjednik upravnog vijeća Udruge ,uz obrazloženje. Počasni članovi imaju sva prava redovnih članova utvrđenih Statutom, osim prava da biraju i budu birani.Počasni članovi Udruge ne plaćaju članarinu.
  • Pravne osobe ostvaruju svoje interese u Udruzi preko svog imenovanog predstavnika.

Redovne i podupiruće članove potvrđuje Predsjednik Udruge i Predsjednik upravnog vijeća  .

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge. Tajnik Udruge rješava sva pitanja vezana uz članstvo Udruge.

Svi članovi Udruge imaju sljedeće obveze :

  •    plaćati članarinu sukladno odluci Skupštine Udruge
  •    sudjelovati u radu tijela Udruge čiji su članovi/ice
  •    poštivati i štititi ugled i interese Udruge

Članstvo u Udruzi prestaje:

  •    dobrovoljnim istupanjem iz članstva Udruge na zahtjev člana/ice Udruge,neispričanim nedolaskom na dvije uzastopne sjednice Udruge,isključenjem iz članstva Udruge temeljem odlukeUpravnog vijeća Udruge

Član udruge obavezan je pismeno prijaviti svaku promjenu osobnih podataka.

 

Upravno vijeće  Udruge može izreći opomenu članu Udruge koji ne postupa u skladu sa Zakonom i/ili Statutom udruge te narušava ugled Udruge.

Upravno vijeće Udruge može javno pohvaliti i nagraditi člana Udruge, koji je zaslužan za rast ugleda Udruge ili za izvanredna dostignuća u radu Udruge.

Ukoliko ste zainteresirani za članstvo u našoj Udruzi, popunite pristupnicu i pridružite nam se.

Za detaljnije informacije o članstvu ,slobodno nas  kontaktirajte.