Uputa za poslodavce i radnike

Uputa za poslodavce i radnike

Pojava epidemije koronavirusa izazvala je niz promjena u svakodnevnom poslovnom i privatnom životu te općenito u zajednici koja nas okružuje. Mjere koje se poduzimaju u cilju sprječavanja širenja zaraze narušavaju uobičajenu rutinu, ograničavaju određene aktivnosti te...
UPUTA za Gradilišta

UPUTA za Gradilišta

Razorni potres u Zagrebu i njegovoj široj okolici, doveo je do brojnih oštećenja na objektima koji zahtijevaju njihovu sanaciju. Međutim, potreba hitne sanacije objekata, ne znači i ne dopušta bilo kakva improvizirana postupanja i nedostatak organizacije i provedbe...